Organski uzgoj vinove loze

Organski uzgoj vinove loze (još i organsko vinogradarstvo) se zasniva na učenjima koja isključuju uporabu „agrokemikalija“ kao štetnih tvari za tlo i njegov živi svijet, zalažući se za primjenu prirodnih gnojiva, i sredstava za zaštitu od bolesti i štetnika.
Vidi: integralna (ili integrirana) zaštita bilja, biodinamički uzgoj grožđa.

Povezano

Sauternes

Sauternes je vinogradarska regija na obali Garonne (Francuska), poznata u vinarskom svijetu po istoimenim ...

Mikron

Mikron je prvotni naziv za mikrometar. 1 µm = 10-6 m. (ili 0,000001 m), odnosno 10-3 mm (ili 0,001 mm).

Mikrofiltracija

Mikrofiltracija je postupak filtriranja vina (i ostalih tekućina) kroz odgovarajuće membrane koje zadržavaju ...
Novosti