Organisation de la Vigne et du Vin

vidi OIV

Povezano

Vinski krug

Vinski krug je naziv dvomjesečnika, hrvatskog časopisa za vinogradarstvo i vinarstvo koji je počeo izlaziti ožujka ...

Arhivsko vino

Arhivsko vino je prema hrvatskom ZOV-u (NN 96/03.) kvalitetno ili vrhunsko vino koje je u podrumskim uvjetima (što ...

Vaza

Vaza je posuda za tekućine i rasute tvari, u arheologiji naziv za sve vrste antičkog posuđa. Vinare najviše ...
Novosti