Oporaba

Oporaba je hrvatska riječ za engleski izraz recovery koji podrazumijeva oporavak, vađenje iz rude, dobiti natrag, regenerirati (reciklirati) i sl. S pitanjem na koji način obaviti posao skupljanja, selektiranja, transporta, posredovanja obrade i reciklaže ambalažnog otpada bave se već odavna mnoge zemlje i međunarodne institucije, u kojem su smislu donesene i brojne direktive (npr. 94/62 EC) kojima se reguliraju pitanja postupanja s ambalažnim otpadom. Osnovna odrednica tih direktiva temelji se na zaključku da je gospodarstvo odgovorno u provedbi ovog sustava (a to znači osnovati neprofitabilnu recovery organizaciju, odnosno organizaciju za oporabu).

Posebnim Pravilnikom valja urediti odnose između takve organizacije i obveznika (gospodarstva), i posebno tim ili drugim propisima odrediti obveze trgovine i krajnjeg potrošača. Rješavanje problema ambalažnog otpada iziskuje određena financijska sredstva, čije izvore valja odrediti na odgovarajući način kako to ne bi izazvalo znatnije poskupljenje proizvoda. Prema procjeni stručnjaka cjelokupni sustav valja provoditi postupno, kroz duži niz godina, ali s njime valja započeti čim prije u cilju zaštite prirode.
U RH već su donijeti neki propisi kojima se uređuje ovo područje rada. Te su odredbe djelomično sadržane u [o općem deklariranju ili označavanju hrane (NN 114/04, 128/04, i 34/05)], odnosno u ranije donijetom [Zakonu o hrani (NN 117/03, 130/03 i 48/04)]. Prema odluci Ministrarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva o uvijetima označavanja ambalaže (NN 155/05) propisano je obilježavanje (Za ambalažu za pića i jednokratnu uporabu, ta oznaka uz ostalo mora sadržavati natpis: “za recikliranje, povratna naknada 0,5 kn”).
Vidi: ekološko vinogradarstvo

Povezano

Divizić, Petar Ivan

Divizić, Petar Ivan (Divizich, Peter John, 1897.-1989.), Najveći kalifornijski vinogradar i proizvođač, te izvoznik

Rafinirani alkohol

Rafinirani alkohol(žesta, rafinada, špirit) je proizvod dobiven destilacijom alkoholno prevrelih šećernih i ...

Baktericidan

Baktericidan tvar (npr. alkohol, sumporasta kiselina i dr.) koja ubija (uništava) bakterije.
Novosti