Olaszrizling

Olaszrizling je mađarsko ime, u Hrvatskoj vodeće bijele vinske sorte graševina.
Vidi:Mađarska.

Povezano

Disaharid

Disaharid (grč.), kem. naziv za šećere koji su sastavljeni od dva jednostavna šećera (monosaharida). Saharoza je ...

Šulek Bogoslav

Šulek Bogoslav je (1816.-1895.) Slovak rođen u Subotištu, dolaskom u Slavonski Brod (tada zvan Brod na Savi) sa 22 ...

Proizvodi destilacije masulja,koma, vina i vinskog taloga

Kada se alkoholno prevreli proizvodi od grožđa (prevreli masulj, kom, vino i vinski talog) destiliraju dobiju se p.
Novosti