Okuliranje

Okuliranje je uobičajeni naziv za cijepljenje kojim se okce (pup) s jedne biljke transplantira (premješta) na drugu.
Vidi:cijep, cijepljenje.

Povezano

Vinogradarski registar

Vinogradarski registar je dio Upisnika poljoprivrednih gospodarstava (kako se navodi u Pravilniku o registru ...

Vunasta lozina uš

(Pulvinaria vitis) je termofilni štetnik na vinovoj lozi, pa je to razlog što se pretežno i nalazi u vinogradima ...

Gustinjsko vino

Gustinjsko vino je jedna od brojnih istoznačnica za suškovo vino.
Novosti