OIV

OIV je akronim naziva Međunarodne organizacije za lozu i vino čije ime na fr. glasi Organisation International de la vigne et du vin, (ranije Office Internacional de la vigne et du vin) a na engl. International Organisation of Vine and Wine. Sjedište OIV-a je u Parizu (18 rue d’Aguesseau -F 75008 Paris-France). OIV je osnovan 1924. (Međudržavnim sporazumom Španjolske, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije, Portugala, Luksemburga i Tunisa), uz brojne zadaće i s obvezom da radi na zaštiti podrijetla, čistoće i autentičnosti proizvodnje vina i, u tom smislu, na promicanju zakonodavstva, ujednačavanju analitičkih metoda, zaštiti potrošača itd. Kao koordinacijski i informacijski, znanstveni, tehnološki, gospodarski te zakonodavni centar vinogradara i vinara okupio je i druge zainteresirane zemlje proizvođače. RH je u punopravno članstvo primljena na 81. Generalnoj skupštini koja je održana u Australiji (u mjestu Adelaide, glavnom gradu sav. Države Sauth Australia) 17. listopada 2001. i od tada OIV čine 47 zemlje (uključujući i Hrvatsku), koje raspolažu sa više od 95% ukupne svjetske vinogradarske proizvodnje i potrošnje. Raniji naziv OIV-e bio je L’Offis International de la vigne et du Vin. Generalna skupština bira predsjednika i dva potpredsjednika. Izvršni komitet provodi odluke skupštine, a znanstveno-tehnički komitet s komisijama i potkomisijama inicira izučavanje određenih tema. U prošlosti (kao predstavnici tadanje članice Jugoslavije) iz Hrvatske, i to dugi niz godina, bili su redovni članovi Generalne skupštine OIV-a Zdenko Turković, Marcel Jelaska i Nevenko Fazinić. Dugogodišnji član GS OIV-a, (koji je bio i recenzent prvog izdanja ovog leksikona), bio je i Vladimir Kovač, koji je obnašao u toj organizaciji dužnost predsjednika skupine eksperata za izradbu Pravilnika o enološkim postupcima koji se djelomično i danas primjenjuje (Code international des pratiques oenologiques). Delegati i eksperti iz RH koji sudjeluju u radu OIV-a od kako je Hrvatska punopravna članica su Jasna Čačić, iz MPŠVG, Veronika Kubanović i Ivana Alpeza HZVV, te Bernard Kozina i Edi Maletić s Agronomskog fakulteta. Aktualni zadaci organizacije uz prvotne ciljeve su još i prikupljanje, proučavanje i objavljivanje podataka o korisnom djelovanju vina na ljudski organizam, izrada nacrta za nova istraživanja koja bi imala cilj utvrditi higijensku vrijednost vina i njegov značaj u borbi protiv alkoholizma, ukazivanje na mjere za zaštitu vinogradarskih interesa i poboljšanje uvjeta međunarodnog tržišta vina itd. OIV surađuje s brojnim međunarodnim organizacijama (EU, FAO, EOPP, WIPO, ISO). Komisije (za vinogradarstvo, vinarstvo i zakonodavstvo i ekonomiju) te dvadeset grupa i eksperata obavljaju raznovrsan i odgovoran posao o kojem putem delegata i na druge načine obavještavaju članice i pučanstvo. Službeni jezik OIV-a je francuski.

Povezano

Južnoafrička Republika

Južnoafrička Republika je vodeći proizvođač grožđa i vina u Africi s više od 44% ukupne proizvodnje grožđa, i s ...

Mladenka

Mladenka slično kao ni za vlašku, nema podataka o podrijetlu ovog kultivara što se uzgaja na području Kaštela i ...

Šiler (šiljer, šiljerac)

Šiler (njem. Schieler znači opol, šarenast, rumen), ružica, rujno crveno vino proizvedeno iz mješavine bijeloga i ...
Novosti