Oeshleova

Oeshleova (čit. eksleova, kratica Oe°, od imena autora naprave Christiana Ferdinanda Oechslea) pokazuje približno točno specifičnu težinu mošta, a to znači podatak koji kazuje koliko je 1 l soka (mošta) teža od 1 litre destilirane vode. I ovaj je areometar baždaren na određenu temperaturu (obično 17,5 ili 15°C, što je na njemu označeno), pa ako je ispitivani sok topliji, za svaki stupanj Celzija valja dodati 0,2 Oe°, a ako je hladniji isto toliko valja oduzeti. Oechsleova moštna vaga obično ima ljestvicu od 50 do 140, pa kad se dvoznamenkastom broju doda 10, a troznamenkastom 1, dobije se specifična težina. Sadržaj šećera se očitava iz posebnih tablica ili se izračunava tako da se podatak očitan na areometru podijeli s 4, a zatim od dobivenog broja oduzme 3 (npr. ako smo očitali 100, u moštu je sp. tež. 1100, a sadržaj šećera 22 kg/100 l, tj. 100: 4 = 25 – 3 = 22).
Vidi: Baboov moštomjer (još i klosterneuburška moštna vaga), Balingova moštna vaga, Brixov moštomjer, Baumeov areometar, refraktometar.refraktometar Baboov moštomjer Oe° g/l % vol. alk.

refraktometar Baboov moštomjer Oe° g/l % vol. alk.
12,5 10,5 50 97,0 5,8
13,0 10,7 52 99,0 5,9
13,5 11,1 54 104,0 6,2
13,9 11,5 56 110,0 6,5
14,3 12,0 58 116,0 6,9
14,7 12,4 60 121,0 7,2
15,1 12,8 62 126,0 7,5
15,5 13,3 64 133,0 7,9
16,0 13,7 66 136,0 8,1
16,5 14,1 68 143,0 8,5
17,0 14,4 70 147,0 8,8
17,5 14,8 72 152,0 9,1
18,0 15,2 74 158,0 9,4
18,5 15,6 76 163,0 9,7
19,0 15,9 78 167,0 10,0
19,4 16,3 80 172,0 10,3
19,8 16,7 82 178,0 10,6
20,3 17,1 84 183,0 10,9
20,7 17,4 86 187,0 11,2
21,0 17,8 88 192,0 11,5
21,5 18,2 90 198,0 11,8
22,0 18,5 92 202,0 12,1
22,4 18,8 94 206,0 12,3
22,8 19,0 96 209,0 12,5
23,1 19,3 98 213,0 12,7
23,5 19,7 100 218,0 13,0
24,0 20,1 102 223,0 13,3
24,5 20,5 104 229,0 13,7
25,0 21,0 106 236,0 14,1
25,5 21,4 108 242,0 14,5
25,9 21,8 110 248,0 14,8
26,3 22,2 112 254,0 15,2
26,7 22,6 114 259,0 15,5
27,1 23,0 116 264,0 15,8
27,5 23,4 118 270,0 16,1
28,0 23,8 120 276,0 16,5
28,5 24,1 122 280,0 16,7
28,9 24,5 124 286,0 17,1

 

 

Povezano

Vino espumoso

Vino espumoso je jedan od španjolskih naziva za pjenušavo vino, (i to za vino espumoso natural método tradicional) ...

Vlastita berba

Vlastita berba je neobvezatna (fakultativna) oznaka deklaraciji vina u prometu (bez obzira na kval. kategoriju), uz

Touriga nacional

Touriga nacional (još i touriga fina i montagua) je autohtona (u dolini rijeke Douro i vodeća) portugalska sorta ...
Novosti