Održivo vinogradarstvo

Održivo vinogradarstvo je kao i održiva poljoprivreda smijer u proizvodnji koji se zalaže za smanjenje ljudskog negativnog utjecaja na prirodu. To se postiže raznim kulturalnim mjerama koje su djelomično opisane pod pojmom integralna (ili integrirana) zaštita bilja.

Povezano

Određivanje slobodnog i vezanog sumpor (IV) oksida (SO2) u vinu

Uz mjerenje šećera i ukupnih kiselina u moštu i alkohola, ukupnih i hlapljivih kiselina u vinu, za proizvođača vina

Aroma wheel

Aroma wheel (čit.: aroma vil) jednostavni, kružni grafički prikaz koji kategorizira riječi – izraze - koji se ...

Dokiseljavanje

Dokiseljavanje masulja, mošta, mošta u vrenju i mladog vina je uređeno člankom 16 [Pravilnika o proizvodnji vina ...
Novosti