Određivanje hlapljivih kiselina u vinu

BosiaNaprava

Kada određujemo hlapljive kiseline u vinu, mi ustvari određujemo octenu kiselinu, koja u pravilu čini više od 95%, a nerijetko i do 99% takvih (dakle, hlapljivih) kiselina vina.
Kao i za određivanje alkohola i sladora, uz službenu (točniju i složeniju) metodu postoje i jednostavniji i brži postupci, od kojih je, kad je riječ o određivanju hlapljivih kiselina, u primjeni ona po Bosiju.
Bosia naprava za određivanje hlapljivih kiselina, obično je smještena (slično kao i već opisani ebuliometri) u drvenom sandučiću, pa i to već upućuje da ona služi za terenski rad, jer se lako prenosi i sastavlja, a sastoji se od stalka, na kojeg se postavi tikvica za destilaciju i hladnjak. Tikvica i hladnjak međusobno se povezuju staklenim i gumenim cijevima. Pomoću gumene cijevi dovodi se i odvodi voda u i iz hladnjaka, kao što je to prikazano i na crtežu. Napravi još pripada tikvica za hvatanje destilata (tzv. predloška), na čijem je grlu i (ugravirana) oznaka do koje se hvata destilat, zatim plamenik, teglica (što je hrvatska riječ za francuski naziv pipeta), čiji je sadržaj 32 mL, te bočica s indikatorom (phenolphthaleinom) i automatska bireta za natrij hidroksid c(NaOH) = 0,133 mol/L (ranija oznaka n/7,5 NaOH).
Kada je aparat složen, otpipetira se vino što se ispituje i stavi u tikvicu za destilaciju (1), koju zatim začepimo i time povežemo s hladnjakom (2) kroz koji se, otvaranjem slavine (3) dopušta cirkuliranje vode. Tek kada je sve to urađeno potpali se špiritna lampica (4) te počinje destilacija, koju valja zaustaviti kada u predlošku (5) nateče destilata do označene razine.
Destilat se iz tikvice prelije u čašu (ili Erlenmayerovu tikvicu, 6), s tim da se tikvica još jedanput ispere destiliranom vodom i taj ispirak ubaci u čašu s destilatom. Titracija, kako se zove postupak ispuštanja lužine iz birete koja je sastavni dio takve prenosive Bosia-naprave (7) i neutralizacija, obavljaju se uz indikator (kap-dvije phenolphthaleina) do pojave slaboružičaste boje. Po završenoj titraciji na bireti se očita utrošak lužine, koji odgovara sadržaju hlapljivih kiselina u g/L izražen kao octena kiselina.
Vidi:Određivanje ukupnih kiselina u vinu, kemijski sastav vina, octikava vina, octena vina, Pravilnik o proizvodnji vina, Pravilnik o vinu

.

Povezano

Holba

Holba stara mjera za vino (politrenjak, polić, dvije holbe = jedna litra).

Kuća slavnih vinara

Kuća slavnih vinara je na hrvatski jezik prevedeni naziv ustanove Vintners Hall of Fame koju je 2007. god. ...

Termometar

Termometar jegrčki naziv (od thermós, topao ili vruć i métron, mjera) za napravu kojom se mjeri toplina. Vidi: ...
Novosti