Određivanje hlapljivih kiselina u vinu

BosiaNaprava

Kada određujemo hlapljive kiseline u vinu, mi ustvari određujemo octenu kiselinu, koja u pravilu čini više od 95%, a nerijetko i do 99% takvih (dakle, hlapljivih) kiselina vina.
Kao i za određivanje alkohola i sladora, uz službenu (točniju i složeniju) metodu postoje i jednostavniji i brži postupci, od kojih je, kad je riječ o određivanju hlapljivih kiselina, u primjeni ona po Bosiju.
Bosia naprava za određivanje hlapljivih kiselina, obično je smještena (slično kao i već opisani ebuliometri) u drvenom sandučiću, pa i to već upućuje da ona služi za terenski rad, jer se lako prenosi i sastavlja, a sastoji se od stalka, na kojeg se postavi tikvica za destilaciju i hladnjak. Tikvica i hladnjak međusobno se povezuju staklenim i gumenim cijevima. Pomoću gumene cijevi dovodi se i odvodi voda u i iz hladnjaka, kao što je to prikazano i na crtežu. Napravi još pripada tikvica za hvatanje destilata (tzv. predloška), na čijem je grlu i (ugravirana) oznaka do koje se hvata destilat, zatim plamenik, teglica (što je hrvatska riječ za francuski naziv pipeta), čiji je sadržaj 32 mL, te bočica s indikatorom (phenolphthaleinom) i automatska bireta za natrij hidroksid c(NaOH) = 0,133 mol/L (ranija oznaka n/7,5 NaOH).
Kada je aparat složen, otpipetira se vino što se ispituje i stavi u tikvicu za destilaciju (1), koju zatim začepimo i time povežemo s hladnjakom (2) kroz koji se, otvaranjem slavine (3) dopušta cirkuliranje vode. Tek kada je sve to urađeno potpali se špiritna lampica (4) te počinje destilacija, koju valja zaustaviti kada u predlošku (5) nateče destilata do označene razine.
Destilat se iz tikvice prelije u čašu (ili Erlenmayerovu tikvicu, 6), s tim da se tikvica još jedanput ispere destiliranom vodom i taj ispirak ubaci u čašu s destilatom. Titracija, kako se zove postupak ispuštanja lužine iz birete koja je sastavni dio takve prenosive Bosia-naprave (7) i neutralizacija, obavljaju se uz indikator (kap-dvije phenolphthaleina) do pojave slaboružičaste boje. Po završenoj titraciji na bireti se očita utrošak lužine, koji odgovara sadržaju hlapljivih kiselina u g/L izražen kao octena kiselina.
Vidi:Određivanje ukupnih kiselina u vinu, kemijski sastav vina, octikava vina, octena vina, Pravilnik o proizvodnji vina, Pravilnik o vinu

.

Povezano

Mikroelementi

Mikroelementi su jednako kao i makroelementi i ultramikroelementi građevne tvari potrebne živim organizmima ...

Amonij nitrat

Amonij nitrat je naziv umjetnog gnojiva (koje na tržištu označavaju i kao AN) u kojem je pola dušika u amonijskom ...

Rafinirani vinski alkohol

Rafinirani vinski alkohol je proizvod dobiven destilacijom alkoholno prevrelih proizvoda od grožđa (koma, masulja, ...
Novosti