Octikava vina

Octikava vina su ona vina u doslovnom smislu riječi u kojima je sadržaj hlapive kiselosti iznad zakonski određene granice (a to je za bijela vina 1,2 g/l, a za crna vina 1,4 g/l, izraženo kao octena), ali se njuhom osjeti duhà octene kiseline i octenog aldehida. Takva vina se svrstavaju u bolesna i nije dopušteno njihovo stavljanje u promet (prodaju), već ih se može koristiti u proizvodnji vinovice, vinskog destilata, vinskog alkohola ili vinskog octa.
Vidi: Pravilnik o proizvodnji vina, Pravilnik o vinu.

Povezano

Pinciranje

Pinciranje je naziv za poslove prikraćivanja rodnih ljetorasta, a djelomično i za prikraćivanje zaperaka Vidi: ...

Luksemburg

Luksemburg je u vinogradarskom pojasu dugom 35 km a širokom tek oko 300 do 400 m (a samo ponegdje i iznad toga). ...
Novosti