Octena jeguljica

Octena jeguljica (stariji naziv octeni crvić, Anguillula aceti) živi i razmnaža se u octu s 5 – 6% octene kiseline. Kod viših konc. oct. kis. najprije prestaje s razmnažanjem (8%), a kod još viših (iznad 20%) ugiba, kao i kod temp. veće od 50°C. O. j. nije štetna za ljudsko zdravlje, ali njenu prisutnost zbog estetskih razloga valja spriječiti. To se postiže filtracijom, čistoćom, sprečavanjem razmnažanja octene mušice (koja ovu vrstu parazita, što pripada redu nematoda, prenosi), te drugim mjerama. U ind. proizvodnji može nanijeti veće štete (usporavanjem vrenja, začepljenjem protoka cijevima i sl.).

Povezano

Dactulosphaira vitifoliae

Dactulosphaira vitifoliae je jedan od starijih znanstvenih naziva opasnog štetnika na korijenu vinove loze u nas ...

Ampelografija

Ampelografija (grč. ampelos loza, grafis opisivanje) je disciplina koja se bavi filogenezom  (poviješću razvoja ...

Concord

Concord je u vinogradarstvu SAD-a važna hibridna sorta crnog grožđa, nastala križanjem sjevernoameričke vrste roda ...
Novosti