Ocjeđivanje

Ocjeđivanje je uobičajeni naziv za radnju odvajanja mošta od krutih dijelova masulja. Taj se postupak može obaviti tako da se masulj stavlja u tijesak (prešu), pa sve ono što iz nje iziđe prije početka tiještenja jest ocijeđeni sok (lit, samotok, ciđe). U velikim podrumima, gdje se prerađuju velike količine grožđa, nekad su se koristile posebne naprave (ocjeđivači). Kada ocjeđujemo prevreli masulj (primjerice pri proizvodnji rujnocrvenih vina), onda tu radnju ne nazivamo ocjeđivanje, već otakanje.

Povezano

Posuđe u vinarskom podrumu

Obzirom na materijal iz kojeg se izrađuje posuđe u vinarskom podrumu može biti drveno (bačva bure kaca, kablovi, ...

Određivanje hlapljivih kiselina u vinu

Kada određujemo hlapljive kiseline u vinu, mi ustvari određujemo octenu kiselinu, koja u pravilu čini više od 95%, ...
Novosti