Oceanija

Oceanija obuhvaća za vinogradarsku statistiku dva značajna područja, Australiju i Novi Zeland. Na području O. (prema Bulletin de l’OIV) u razdoblju 1986.-1900. površine vinograda su iznosile 64.000 ha, da bi, kontinuiranim povećavanjem u 2001.dostigle površinu od 163.000 ha. Proizvodnja grožđa u 2003. bila je 15.733.000 dt, a u 2004. čak 21.815.000 dt. Najveći dio proizvedenog grožđa preradi se u vino (čija je proizvodnja u 2004. prešla 15.000.000 hl. Pretežiti dio ove proizvodnje nalazi se u južnim državama australske zajednice (95%), a samo manji na Novom Zelandu, najjužnijem području rasprostranjenosti vinove loze. Iako je proizvodnja na ovom području u proteklih 30 godina postupno višestruko povećana, a u porastu je i izvoz, naročito u |Englesku, Kanadu i SAD, u snažnom rastu je i potrošnja, pa se potrebe tržišta namiruju i uvozom, naročito iz Francuske i Italije. Sadašnje potrebe tog područja i novih tržišta u Aziji (poglavito u Japanu, Južnoj Koreji i dr.) najavljuju daljnji rast v. i v.
Vidi: vinogradarstvo i vinarstvo u Svijetu.

Vinogradarske površine i proizvodnja vina na području Oceanije
Vinogradi, 1.000 ha, u razdoblju Proizvodnja vina, 1.000 hl u razdoblju
86.-90. 91.-95. 96.-00. 01.-05. 2003. 2004. 2005. 86.-90. 91.-95. 96.-00. 01.-05. 2003. 2004. 2005.
Australija 59 65 106 157 159 164 167 4285 4810 7380 21543 10194 13811 14301
Novi Zeland 5 6 11 10 20 23 25 439 443 568 837 550 1192 1020
Ukupno Oceanija 64 71 117 169 177 187 192 4724 5253 7948 13380 10744 15003 15321
Statistiques vitivinicoles mondiales O.I.V.

Povezano

Svrdlovina crna

Svrdlovina crna kvalitetna sorta Ravnih kotara zvana još i galica, koja je (iako POV-om uvrštena među dopuštene u ...

Četvorni hvat

Četvorni hvat (još i kvadratni hvat, oznaka čhv) stara mjerna jedinica za površinu (od 3,59665 m2), koja je nastala

Specijalna osjetila

Specijalna osjetila  V.: posebna osjetila.
Novosti