Novak Petar

Novak Petar (1879.-1967.), entomolog. Radeći na Polj. oglednoj i kontrolnoj stanici, a kasnije i kao ravnatelj Prirodoslovnog muzeja u Splitu, uz ostale objavio i rad o grozdovom moljcu. Naslovnica knjige Uputa o čišćenju, ispiranju i konzerviranju bačava za vino

Povezano

Acetilmetilkarbinol

Acetilmetilkarbinol je istoznačnica za aceton.

Silen

Silen (grč. Silenos i Seilenos, lat. Silenus), prema mitologiji Starih Grka odgojitelj i pratilac boga vina ...

Ampelometrija

Ampelometrija (grč. ampelos = loza, métron = mjera) je područje ampelografije koje brojem nastoji izraziti ...
Novosti