Njegovanje vina

Njegovanje vina (još i školovanje vina) podrazumjeva sve radnje koje valja obaviti od početka alkoholne fermentacije do trenutka posluživanja vina. Nakon zdravstvene i sortne provjere svježe ubranog grožđa i njegova sastava, te pravilno provedenih poslova vezanih uz vinifikaciju (runjenje, muljanje, sulfitiranje, kod bijelih sorata pravovremeno odvajanje tekuće od krute faze, taloženje nadzora tiještenja, a kod sorata crnog grožđa, ovisno o tehnološkom postupku maciracije provođenje postupka s posebnim naglaskom na trajanje te faze preradbe, slijedi izbor i dodavanje selekcioniranog vinskog kvasca, ili provedba vrenja sa spontanom mikroflorom). U tijeku vrenja, (kada je od osobite važnosti nadzor nad temperaturom mošta odnosno masulja), valja pravovremeno obaviti pretakanje, odnosno otakanje (mošta u vrenju i na taj način odvajanje tekuće od krute faze djelomično prevrelog masulja koju valja i na odgovarajuć način tiještiti), slijede radnje nadzora tihog vrenja (ili provedba postupka sur lie), a zatim, nadolijevanje suđa s vinom, ili provedba zaštite vina od oksidacije inertnim plinom, bistrenje, filtriranje, stabilizacija, mikrofiltracija i punjenje vina u boce. Nakon konfekcioniranja napunjenih boca slijedi otprema na tržište, i time završava briga vinara, odnosno enologa o njegovanju vina. Tada brigu o njezi vina (pravilnim čuvanjem, a pred posluživanje i temperiranje na odgovarajuću temperaturu preuzima sommelier, odnosno ugostitelj, koji za taj posao mora biti stručno osposobljen.

Povezano

Aktualna kiselost

Vidi: pH i aktualni aciditet

Knjiga o vinu- rukopis iz 1779. godine

Knjiga o vinu- rukopis iz 1779. godine je “svojevrsna enciklopedija naputaka o vinu (vinima) koji je sažeo ...
Novosti