Nitrofoskal

Nitrofoskal je umjetno gnojivo za koje češće koristimo akronim NPK.
Vidi: gnojidba vinove loze

Povezano

Kavčina

Kavčina je među potrošačima vina gotovo nepoznata sorta grožđa iz koje se (u kombinaciji s još nekim sortama) ...

Vugava

Vugava (još i viškulja i bugava) najpoznatija viška vinska sorta (iako je u ukupnim vinogradarskim površinama otoka

Antioksidansi u vinu

Antioksidansi u vinu su one tvari koje spriječavaju oksidaciju vina, do koje ako dođe, vino mijenja okus, miris i ...
Novosti