Ninčuša

Ninčuša je jedna od mnogih autohtonih dalmatinskih rodnih vinskih sorata crnoga grožđa, čiji se uzgoj Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara vinove loze u RH (NN 159/04.) preporuča u podregijama Dalmatinska zagora i Srednja i južna Dalmacija. Za sada se ne prerađuje za tržište odvojeno.

Povezano

Sušćan crni

Sušćan crni (istoznačice: sansigot, sansigotsko - na otocima: Cresu, Lošinju, Unijama, Srakanama, Iloviku i na ...

Prč

Prč (parč), bijela muškatna, dalmatinska, na Hvaru autohtona sorta vinskoga grožđa. Pravilnikom (NN 159/04.) ...

Nizozemska

Kad se ovdje (slično kao i u Belgiji) loza ne bi uzgajala u staklenicima, o vinogradarstvu ne bismo imali puno što ...
Novosti