Ninčuša

Ninčuša je jedna od mnogih autohtonih dalmatinskih rodnih vinskih sorata crnoga grožđa, čiji se uzgoj Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara vinove loze u RH (NN 159/04.) preporuča u podregijama Dalmatinska zagora i Srednja i južna Dalmacija. Za sada se ne prerađuje za tržište odvojeno.

Povezano

Pudar

Pudar je čuvar vinograda, dok je čuvar ostalih poljoprivrednih kultura stražac, paznik ili poljar. Čuvar šuma je ...

Centi

Centi (lat. centum – sto) riječ kojom se kod decimalnih mjernih jedinica označava sto puta manja veličina ili ...
Novosti