Nikolić Milan

Zakon_o_vinu

Nikolić Milan (1907.-1994.) tehnolog u PD Jasinje, agronom u Poljoprivrednoj stanici Slavonski Brod, republički vinarski inspektor u SRH (zaslužan za uvedbu kontrole hlapive kiselosti u vinu napravom Bosia, za koji je napisao uputstvo za rad (pa otuda Bosia po Nikoliću). Autor je knjige „Zakon o vinu, napomene i upute” (1959.).

Povezano

Flavescence doree

Flavescence doree (kratica FD) je (uz Aster yellovs) jedna od istoznačnica za bolest žutica vinove loze.

Muscadelle

Muscadelle (fr. muskadel) je vrlo stara sorta vinove loze s bijelim grožđem koju su još u rimsko doba zvali uva ...

Podneblje

Podneblje (istoznačnica klima) nekog kraja podrazumijeva fizičko stanje atmosfere i pojave koje se u njoj nad tim ...
Novosti