Nehlapiva kiselost mošta i vina

Nehlapiva kiselost mošta i vina potječe pretežito od organskih kiselina (jabučne, vinske, mliječne i dr.), a njihov sadržaj izračunava se tako da se od titracijom utvrđene količine ukupne kiselosti oduzme također titracijom izmjerena hlapiva kiselost. Nehlapivu kiselost vina označavamo i kao fiksni aciditet vina.
Vidi: mošt, kemijski sastav vina.

Povezano

Sorbet

Sorbet (tal. sorbetto - šerbet, sladoled, sorbire - srkati) hladan osvježavajući napitak iz sladoleda, voćnog soka ...

Retsina

Retsina je zajednički naziv smolenih bijelih i crnih grčkih vina (pretežito iz Atike i Korinta) kojih je zajednička
Novosti