Mužar

Mužar (njem.), starinski top, prangija ili njemu slična naprava iz koje se nekad u vinogradima pucalo da bi se plašile ptice i još više, da bi se proslavljala dobra berba.

Povezano

Modra frankinja

Vidi: frankovka, moravka.

Saharimetar

Saharimetar (grč. sákhar, lat. sacharum = šećer) je areometar kojim se mjeri sadržaj šećera u otopini. Vidi: ...
Novosti