Muškat ruža crni

Muskat_ruza_crni

Muškat ruža crni sorta grožđa s funkcionalno ženskim cvijetom i zbog toga slabe rodnosti. Sve ga manje ima u Dalmaciji (muškat ruža omiški), ali i u drugim vinogorjima (npr. Istre) gdje je također bio osnova za proizvodnju slatkih vina (muškat ruža porečki muškat crveni). Od vinogradara iz Slavonije upozoren sam kako je ta sorta i u tu podregiju introducirana pred tridesetak i više godina i kako u tim agroekološkim uvjetima daje dobre rezultate. Iako je u odnosu na druge sorte proizvodnja muškata ruža zanemariva, ime mu je vrlo znano i u drugim vinorodnim zemljama (u Pijemontu Italija, moscato delle rose nero, u Francuskoj muscat des roses noir, u Njemačkoj Rosenmuskateller blauer. U Engleskoj literaturi spominje se kao Muscadel of roses black).

Povezano

Glineni škriljevci

Glineni škriljevci glineni škriljevci su najvećim dijelom silikatne lako drobive stijene pomiješane sa vapnencem, ...

Cvijet vinove loze

Cvijet vinove loze je dio biljke u kojem su smješteni njeni organi za oplodnju, tj za generativno (spolno) ...

Vugava

Vugava (još i viškulja i bugava) je najpoznatija viška vinska sorta (iako je u ukupnim vinogradarskim površinama ...
Novosti