Muškat crni

Vidi: muškat ruža crni

Povezano

Croatia vino

Croatia vino je naziv Gospodarsko interesnog udruženja (GIU) koje je osnovano po Zakonu o trgovačkim društvima i ...

Ocjeđivači

Ocjeđivači su posebne podrumske naprave, koje su se više u prošlosti nego danas koristile u velikim podrumima za ...

Homer

Homer (grč.: Hòmēros) je prema brojnim jezikoslovcima autor epova Ilijade i Odiseje, manji broj smatra da je svaki ...
Novosti