Müller Hermann iz Thurgau

Müller Hermann iz Thurgau, vinogradar i poznati selekcionar iz Švicarske.  Križanjem je uzgojio novi kultivar vinove loze koja se je sve do nedavno označavala imenom rizvanac, a u švicarskoj rivaner. Najnovijim genetskim ispitivanjem utvrđeno je da je to križanac rizlinga i plemenke pa se preporuča napuštanje starog (i nepravilnog) naziva te uporaba i do sada često korištenog imena müller thurgau.

Povezano

Agronomski fakultet u Zagrebu

Agronomski fakultet u Zagrebu osnovan je, zajedno sa šumarskim, 26. rujna 1919. i  iste godine započeo s radom pod ...

Sorbinska kiselina

Sorbinska kiselina (kojoj je strukturna kem. formula CH3CH=CH CH=CH COOH) se vinu dodaje (zbog boljeg otapanja u ...

Maligandov ebuliometar

Maligandov ebuliometar naprava (dobila ime po konstruktoru Malligandu) kojom se na razlici vrelišta vode i vina (na
Novosti