Mošt

Mošt (šira) je sok koji se dobije cijeđenjem izmuljanog, odnosno gnječenog grožđa masulja (masta) ili tiještenjem zrelih plodova grožđa (odn. drugog voća). U svježem soku grožđa (moštu) najzastupljeniji sastojak je voda (obično od 75 do 85%), zatim šećeri (najviše glukoza i fruktoza, obično između 15 i 25%) i org. kiseline (obično između 4,5 i 15,5 g/l). Za kakvoću budućega vina jednako je značajan i sastav drugih tvari (bojila, soli, aromatičnih tvari i dr.), veća ili manja nazočnost kojega ovisi o prirodi sorte, prirodnim čimbenicima u kojima je grožđe nastalo (tlo, podneblje), ali i o stupnju zrelosti grožđa iz kojeg je mošt proizveden i tehnoloških zahvata u postupku proizvodnje grožđa i dakako, njegove preradbe. Kontrolu šećera u moštu najčešće obavljamo uz pomoć brzih metoda (moštomjerom npr.), a kontrolu kiselina titracijom. Prema hrvatskom Pravilniku o proizvodnji vina (NN 2/05.) moštom se smatra na opisani način proizvedeni sok koji sadrži minimalnu količinu šećera od 64 Oe°. Mošt u vrenju se prema istom pravilniku smatra onaj proizvod u kojem je alkoholnim vrenjem nastao etilni alkohol, s tim da je njegova količina veća od 1% vol., ali ne veća od tri petine njegove ukupne potencijalne alkoholne jakosti. Koncentrirani mošt ili ugušćeni mošt, te rektificirani koncentrirani mošt proizvodi se dopuštenim postupcima dehidracije mošta a konzervirani ili nijemi mošt se proizvodi dodatkom dopuštenih kem. sredstava ili fizikalnim postupcima s ciljem da se spriječi alkoholno vrenje, a mošt pri tom ne ugusti. Alkoholizirani mošt je onaj, kojem je dodana propisana količina vinskog destilata ili vinskog alkohola. Ni mošt, ni ostali navedeni proizvodi (izuzev mošta u vrenju, kada se konzumira kao mlado vino) ne služe za neposrednu ljudsku potrošnju, već su osnova za proizvodnju vina, bezalkoholnih pića i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Povezano

Zalamanje zaperaka

Zalamanje zaperaka je naziv za jedan od poslova zelene rezidbe kojim se još mladi zaperci (ljetorasti izrasli u ...

Požunac

Požunac je stara mjera za vino kojoj je volumen jednak oki (tur. okka) ili približno 1,5 l. Požunac žita, za ...

Fitoplazme

Fitoplazme su prokariotski paraziti (a to znači jednostanični organizmi bez stanične jezgre i bez organela tj. ...
Novosti