Modra frankinja

Vidi: frankovka, moravka.

Povezano

Kordonac

Kordonac je naziv uzgojnog oblika vinove loze kod kojega su osnova jedan ili dva noseća kraka. Na tim krakovima ...

Micrococcus malolacticus

Micrococcus malolacticus je jedan od uzročnika manitnog vrenja.

Liofilizacija

Liofilizacija je naziv postupka sušenja (ugušćivanja, koncentriranja) namirnica na način da se one smrznu te da se ...
Novosti