Mladenka

Mladenka slično kao ni za vlašku, nema podataka o podrijetlu ovog kultivara što se uzgaja na području Kaštela i Trogira. Dobro rodi čemu pridonosi i otpornost na gljivične bolesti. Nema sposobnost za nakupljanje šećera, ali je zato sadržaj kiselina u njenom moštu visok, pa može koristiti za sljubljivanje s kultivarima kojima ti sastojci nedostaju. Pravilnikom o Nacionalnoj listi priznatih kultivara ([http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/313420.html NN 159/04) svrstana je među preporučene za podregiju Srednja i Južna Dalmacija.

Povezano

Jedlička, Hugo

Jedlička, Hugo diplom. agronom, autor je knjige pod naslovom “Filoksera (žiloždera)” u izdanju Matice dalmatinske, ...

Blauer Limberger

Blauer Limberger je jedno od brojnih imena srednjeeuropske crne vinske sorte koju u Hrvatskoj nazivamo frankovka, ...

Slavonija

Slavonija je danas naziv onog dijela nizina kontinentalne Hrvatske što se nalaze u porječju rijeka Save i Drave, od
Novosti