Misno vino

Misno vino koristi se u sakramentu sv. mise. U prošlosti više korišteno rujnocrveno (crno), a danas, iz praktičnih razloga (radi održavanja čistoće rublja) više bijelo vino. M. v. mora biti prirodno, od trsova roda (dakle, može i iz hibridnoga, jer se izričito ne navodi europska loza) ne pokvareno (a to ujedno znači i bez ikakvih dodataka izuzev metabisulfita u postupku vinifikacije i njege), sve u skladu Novog crkvenog zakonika 924, paragraf 3 (ranije, kanona 815 Codice/Codex Iuris Canonicis).

Povezano

Vinska kiselina

Vinska kiselina (empirijska kem. formula C4O6H6, racionalna COOH CHOH CHOH COOH) je glavna (što ne znači i ...

Predružak

Vinogradari s otoka Krka, poglavito s područja Drage Bašćanske, tim imenom označavaju zaperak, tj. mladicu ...

Čokot

Čokot (orij.) naziv za cijelu biljku vinove loze, jednako kao i trs. U Dalmaciji i nekim drugim hrv. krajevima ...
Novosti