Mirna vina

Mirna vina (VT) ne sadrže povećanu količinu ugljičnoga dioksida, koja bi, primjerice kao kod pjenušca, biser ili gaziranog vina, zbog dekompresije, u boci ili čaši izazvala iskrenje i pjenjenje. Među mirna vina ubrajaju se i vina u kojih je u tijeku jabučno mliječno vrenje, kao i sva ona vina kod kojih sadržaj plinovite faze, točnije CO2 ne prelazi 2,5 g/l.

Povezano

Crpka

Crpka (pumpa) je uz posuđe osnovni podrumski inventar. Njenom se primjenom rad u podrumarstvu najviše olakšao i ...

Zadarka crna

Zadarka crna vinska sorta (novim Pravilnikom NN 172/04. preporučeni je kultivar u podregiji Sjeverna Dalmacija) ...

virologija

Virologija je znanost koja izučava viruse i viroide.
Novosti