Mineralne soli

Mineralne soli se u skladu sa Zakonom o vinu (NN 96/03.) i Pravilnikom o proizvodnji vina (NN 2/05) mogu dodavati moštu (ili masulju) u vrenju, radi poticanja razmnožavanja i aktivnosti kvasca. U praksi se takvi dopušteni pripravci, u kojima uz aminokiseline i vitamine (poput tiamina, tj. vitamina B1) ima i minerala (poput amonijeva sulfata i diamonijeva fosfata) nazivaju hrana za kvasac. Takvim dodatkom, uz osnovnu zadaću da potakne aktivnost najčešće dodanih selekcioniranih vinskih kvasaca, vino se obogaćuje i mineralima, što pozitivno utječe uglavnom na stabilnost boje crnih vina.

Povezano

Mravlja kiselina

Mravlja kiselina (kem. HCOOH, metanska kiselina) je hlapiva kiselina koja se u tragovima nalazi u moštu i vinu. ...

Brajdica

Brajdica jedan od naziva vinske sorte plavina. Ovaj naziv (brajdica) češće se koristi na Pagu, gdje je zbog ...

Prokupac

Prokupac je sorta crnog grožđa, koja se najviše uzgaja u Srbiji i Makedoniji. Iz njena grožđa proizvode se ...
Novosti