Mikrometar

Mikrometar (prvotni naziv mikron, a prvotna oznaka grčko slovo µ koje se čita mi) je milijunti dio metra (oznaka 1 µm) = 10-6 m ili 0,000001 m. Slično tome, mikrogram (µg) je milijunti dio grama.

Povezano

Plemenita vinova loza

Vidi: Vitis vinifera L.

Iskrenje

Iskrenje (fr. perle- biser, perlage-iskrenje) je u hrvatskom uobičajen naziv kojim se označava onaj dio vidljive ...

Vallis vinaria

Vallis vinaria (još i Vallis vinearia) je lat. naziv za starohrvatsku župu Vinodol u Hrvatskom primorju. Istim ...
Novosti