Mikroflora vina

Mikroflora vina je uobičajeni zajednički naziv za korisne i štetne mikroorganizme (poput bakterija i kvasaca koje su se u prošlosti svrstavale u biljno carstvo) u vinu. Prema suvremenoj taksonomiji sva se živa bića svrstavaju u pet carstava, a to su: 1. moneri (iz nadcarstva prokarioti), te ostala četiri carstva (iz nadcarstva eukarioti) koja se nazivaju 2. protisti (žutozelene alge i dr.), 3. gljive (Fungi), 4. biljke (Vegetalia) i životinje – (Animalia). Virusi se najčešće ne svrstavaju u ni jedno od navedenih carstava.

Povezano

Limunska kiselina

Limunska kiselina (čija je empirijska formula C6H8O7, a racionalna COOH CH2 COH (COOH) CH2 COOH) je redoviti ...

Modra galica

Modra galica (isto što i plavi kamen, a u Istri još i vidriol), je kod vinogradara češće upotrebljavani naziv za ...

Proantocijanidoli

Proantocijanidoli su fenolni taninski spojevi kojih u različitim količinama (ovisno o sorti, godištu, zdravstvenom ...
Novosti