Mihalić Valter

Mihalić Valter (1902.-1946.), ampelograf, suradnik najpoznatijih selekcionara (dr F. Zweigelta, dr K. Müllera i dr.). I sam je odgojio oko 70 odlika (sorata) vinove loze. Objavio je mnoge stručne radove u našoj i stranoj stručnoj periodici.

Povezano

Polić

Polić je mjera za vino (još i media pinta, mazana - od tal. mezzo=pola). Vidi: pint.

Roussanne

Roussanne (još i roussette) je naziv kultivara bijelog grožđa što se uzgaja u francuskim vinorodnim područjima ...

Etiketa

Etiketa (fr.), naljepnica kojom se obvezno i na propisan način označuje vino proizvođača. Etiketa na boci može biti
Novosti