Metavinska kiselina

Metavinska kiselina je anhidrid vinske kiseline (spoj dviju molekula d-vinske kiseline pod utjecajem topline, uz gubitak jedne molekule vode). Dodaje se vinu (u količini od 10 g/hl) da bi snagom adsorpcije kočila stvaranje i taloženje kristala soli vinske kiseline, striješa. Učinkovitost postupka ovisi o temperaturi vina koje se čuva pa ako ona ne prelazi 16°C do taloženja neće doći godinu dana. Ako se tretirana i u bocama napunjena vina čuvaju na temperaturi višoj od 25°C, učinka uopće neće biti jer će od metavinske kiseline ponovo nastati vinska kiselina. Bolji, ali skuplji način stabilizacije vina je hlađenje, odnosno dugo njegovanje vina prije punjenja u boce i stavljanja u prodaju.

Povezano

Klet

Klet u prošlosti naziv za kućicu općenito, kasnije sve više a ponegdje gotovo isključivo za kućicu u vinogradu u ...

Ugušćeni mošt

Ugušćeni mošt proizvodi se iz mošta, najčešće postupkom kuhanja u posebnim (vacuum) kotlovima u kojima, zbog ...

Trbljan bijeli

Trbljan bijeli vinska je sorta slična talijanskoj sorti trebbiano romagnolo, uzgaja se u mnogim vinogorjima regije ...
Novosti