Metar

Metar (grč. – métron – mjera), oznaka mjerne jedinice m. To je naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih mjernih jedinica i to za duljinu (istoznačnica dužina).
Razni narodi (i krajevi) koristili su se različitim mjerama za dužinu. U nastojanju da se pronađe takva mjera utemeljena na znanstvenoj osnovi, koja bi bila prihvaćena u svijetu,predlagali su se razni postupci na kojima bi to temeljilo (Huygens 1762. predlaže da to bude duljina sekundnog njihala, ali ona nije posvuda na Zemlji ista. Bouguer predlaže da takva dužina bude izmjerena na 450 zemljopisne dužine, a La Coudemine da to bude ona mjera koja će se izmjeriti na ekvatoru. Njegova, tako izmjerena dužina je urezana (kao etalon) i čuva se u isusovačkom samostanu u Quitu – Peru. uz natpis “Mensurae naturalis exemplar, utinam et universalis” (“Primjer prirodne mjere, bila srećom i sveopća”)
Francuska narodna skupština 1790. usvaja za tu mjeru deseti milijuntni dio ekvatora i naziva ju metar.
Suvremena mjera za dužinu je definirana kao duljina puta što ga u vakuumu prijeđe svijetlost u vremenu od 1/299,792.458 sekundi.

Povezano

Dražić, Slavko

Dražić, Slavko (1912.-1983.), projektant velikog broja plantažnih vinograda (Ilok, Umag i dr.) i autor tehnoloških ...

Pint

Pint (još i pinta), posuda i stara mjera za tekućinu, navlastito vino. Riječ je nastala od latinske riječi pincta ...

Accademia Italiana della Vite e del Vino

Accademia Italiana della Vite e del Vino (Talijanska akademija za lozu i vino) prva je ustanova takve vrste u ...
Novosti