Metanol

Metanol (kem. znak CH3OH) je jednovalentni alkohol nekad češće zvan metilni alkohol. Zbog otrovnosti gornja dopuštena granica u vinu mu je 150 mg/l, ali najčešće ne prelazi ni trećinu toga. Najnovijim istraživanjima utvrđeno je da ta količina varira, ovisno o boji i sorti grožđa, kraju gdje se ono uzgaja i stupnju zrelosti i naročito o postupku berbe i preradbe. Dok za neke nije nađen valjan odgovor, utjecaj postupka preradbe lako se objašnjava činjenicom da metanol nastaje hidrolizom pektina, pa je njegov sadržaj veći ako u grožđu ima više mesa (a manje soka) i ako kruta faza (drop) duže ostaje u kontaktu s tekućom. Stoga je razumljiv veći sadržaj tog alkohola kod crnih nego bijelih vina, odnosno kod vina koja su proizvedena od strojno ubranog grožđa od onih koja su brana ručno. Tvrdnja da ga naročito puno ima u vinima od direktora (samo zato jer su to hibridi) nije znanstveno potvrđena.

Povezano

Mistela

Mistela (tal. mistella, rjeđe i sifone), je poluproizvod dobiven miješanjem soka (mošta) grožđa u kojem je (u ...

Duga

Duga (dužica) piljenjem ili cijepanjem iz drva proizvedena daska odgovarajućeg oblika i dimenzija iz kojih se ...

Flavescence doree

Flavescence doree (kratica FD) je (uz Aster yellovs) jedna od istoznačnica za bolest žutica vinove loze.
Novosti