Međunarodni ured za lozu i vino

Vidi: OIV (raniji naziv na francuskom l’Office International de la Vigne et du Vin, sada Organisation de la Vigne et du Vin, odnosno na engleskom Organisation of Vine and Wine).

Povezano

Prošek

Prošek je po ZOV-u Republike Hrvatske svrstan u grupu specijalnih vina kao desertno vino proizvedeno bez ikakvih ...

Mlijeko

Mlijeko je nekada bilo češće, a sada skoro potpuno napušteno, sredstvo za bistrenje vina. Aktivna tvar kao bistrilo

Bobica

Bobica je bitni dio grožđa na koji u punoj zrelosti kod nekih sorata otpada čak 98 % težinskih dijelova, što znači ...
Novosti