Međunarodni sustav mjernih jedinica

Međunarodni sustav mjernih jedinica je hrvatski naziv za Le System International d’Unites.

Povezano

Disocijacija

Disocijacija (od lat.riječi dissociare – razdružiti) je utemeljena na hipotezi (koju je postavio prirodoslovac ...

Sekundarna aroma vina

Za razliku od primarne arome, koja potječe od sorte, s. a. v. potječe od aromatskih komponenti koji se formiraju u ...
Novosti