Međunarodni centar za dokumentaciju zaštite kontroliranog podrijetla vina

Vidi: C.I.D.E.A.O.

Povezano

Kukci

Kukci (lat. insekti od riječi insecure = zarezati, latinski znanstveni naziv Hexapoda) su jedan od ukupno četiri ...

T

T je oznaka mjerne jedinice (m.j.) za masu – koja se naziva tona, a koja je izvan sustava SI i koja se definira kao

Remuage

Remuage (fr., čit. rmüaž)je  miješanje i prevrtanje. Tim se nazivom označava radnja potresanja, okretanja i ...
Novosti