Medna

Medna manje poznata sorta bijeloga grožđa nepoznata podrijetla. Sada se ( Pravilnikom o Nacionalnoj listi (NN 159/2004.) dopuštenih kultivara v.l. u RH) preporuča i uzgaja u podregiji Dalmatinska zagora, a pred stotinjak godina, kako bilježe dokumenti, je bila prisutnija u dubrovačkom kraju. S obzirom na utvrđenu otpornost prema bolestima, dobru rodnost i kvalitetu grožđa i vina valjalo bi joj pokloniti veću brigu.

Povezano

Plemenita vinova loza

Vidi: Vitis vinifera L.

Benašić, Zvonko

Benašić, Zvonko (1931.-2013.) je autor brojnih knjiga iz vinogradarstva i vinarstva (od kojih spomenimo samo knjige

Dan otvorenih podruma

Dan otvorenih podruma je u nekim dijelovima Italije, a u RH u vinogradarskoj podregiji Istra naziv promidžbene ...
Novosti