Marsić Ivan

Marsić Ivan (1885.-1945.), v. i v. djelatnik na mnogim područjima, od rasadničarstva, obrazovanja kadrova i sl. Napisao je brojne stručne članke i praktične priručnike s područja vinogradarstva i vina.

Povezano

Gram

Gram je oznaka tisućitog dijela mase pramjere kilograma. Prema tome kilogram (od grč. kilo = tisuću i gram) sadrži ...

Određivanje hlapljivih kiselina u vinu

Kada određujemo hlapljive kiseline u vinu, mi ustvari određujemo octenu kiselinu, koja u pravilu čini više od 95%, ...

Thyonianus

Thyionianus (Thionin sin). Prema jednoj od brojnih legendi Bakho je sin nimfe Tione, pa se ...
Novosti