Marovan

Marovan je u nekim krajevima Dalmacije (primjerice na Korčuli) naziv za bolest vina poznatu pod imenom maravan, zavrelica ili manitno vrenje.

Povezano

Metanol

Metanol (kem. znak CH3OH) je jednovalentni alkohol nekad češće zvan metilni alkohol. Zbog otrovnosti gornja ...

Čile

Čile se stalnim ravnomjernim porastom vinogradarskih površina od oko 124.000 ha u petogodišnjem razdoblju ...
Novosti