Marinković Dragoje (Šjor)

Marinković Dragoje (Šjor) (1913.-1998.), enolog u Zavodu za v. i v. Zagreb, Kačićeva 9. Od 1951. do 1985. se uz rad na analizi vina bavi i savjetodavnim poslovima od kojih je velik broj u tom razdoblju, a i kasnije, objavljen  u Gospodarskom listu.

Povezano

Metrologija

Metrologija je naziv znanosti o mjerenju kojom se uz pomoć mjernih naprava mjere fizikalne veličine (mjerljiva ...

Propanska kiselina

Propanska kiselina je istoznačnica za mliječnu kiselinu. Tu organsku karboksilnu kiselinu čini ugljikovodični lanac

Cuve close

Cuve close (fr.. čit. küv kloz), naziv za postupak proizvodnje pjenušca u velikoj metalnoj zatvorenoj (close) ...
Novosti