Manitol

Manitol ili manit je viševaljani alkohol (empirijska formula C6H14O6, racionalna CH2OH CHOH CHOH CHOH CHOH CH2OH) koji se u pravilu ne nalazi u zdravim već isključivo u bolesnim vinima. To su najčešće vina koja su fermentirala kod povišene temperature i kod kojih se zbog toga vrenje prekida, a bakterije nastavljaju prevođenje fruktoze (i manoze koja se nalazi u moštu kao stereoizomer glukoze C6H12O6) u manit (manitol) koji vinu daje oslasan, rezak i neugodan okus.

Povezano

Crno vino

Crno vino (ili crveno vino) se proizvodi vrenjem masulja crnih sorata grožđa čime se omogućuje prelazak bojila iz ...

Ancellotta

Ancellotta (čitaj ančelota) je talijanska sorta crnog grožđa s obojenim sokom (bojadisari). Uz navedeno i najčešće ...

Propanska kiselina

Propanska kiselina je istoznačnica za mliječnu kiselinu. Tu organsku karboksilnu kiselinu čini ugljikovodični lanac
Novosti