M

M (grč.) je oznaka za fizikalnu veličinu masa, kojoj je osnovna mjerna jedinica kilogram (kg) i oznaka mjerne jedinice za duljinu metar (simbol m).

Povezano

Brzamin

Brzamin u Istri uobičajeni naziv za vinsku sortu crnog grožđa marzemin.

Guyotov moštomjer

Guyotov moštomjer radi na istim načelima kao svaki areometar s tim da ovaj m. ima tri skale; jednu koja pokazuje ...

Bugava

Bugava lokalni viški naziv za vugavu bijelu.
Novosti