L’Union internationale des oenologues

L’Union internationale des oenologues je međunarodna udruga enologa koja objedinjava nacionalna društva koja zajedno broje oko 20.000 enologa u oko 12.000 poduzeća. Utemeljeno je 24. travnja 1965. u Milanu (I), sa zadaćom da organizira skupove u cilju rješavanja stručnih, obrazovnih, pravnih, ekonomskih i drugih značajnih pitanja enološke struke.

Povezano

Lopiža

Lopiža (tal. laveggio) je regionalni naziv za zemljanu posudu.

Masne kiseline

Masne kiseline su zasićene (jednobazične alifatske poput mravlje čija je racionalna formula HCOOH, octena CH3COOH, ...

Gouois blanc

Gouois blanc je francuski naziv za kultivar biela belina velika, koji je zaslugom Antona Trummera, kao sorta ...
Novosti