L’Union internationale des oenologues

L’Union internationale des oenologues je međunarodna udruga enologa koja objedinjava nacionalna društva koja zajedno broje oko 20.000 enologa u oko 12.000 poduzeća. Utemeljeno je 24. travnja 1965. u Milanu (I), sa zadaćom da organizira skupove u cilju rješavanja stručnih, obrazovnih, pravnih, ekonomskih i drugih značajnih pitanja enološke struke.

Povezano

Croatia vino

Croatia vino je naziv Gospodarsko interesnog udruženja (GIU) koje je osnovano po Zakonu o trgovačkim društvima i ...

Toponomastika uz vinogradarske i vinarske pojmove

Toponomastika uz vinogradarske i vinarske pojmovekod nas još uvijek nije odgovorila na brojna složena pitanja iz ...

Ocjeđivanje

Ocjeđivanje je uobičajeni naziv za radnju odvajanja mošta od krutih dijelova masulja. Taj se postupak može obaviti ...
Novosti