Lozin lisni miner

Lozin lisni miner (Holocacista rivillei Stt) je u prošlosti registriran kao štetnik na vinovoj lozi u Dalmaciji, na čijem listu njegova gusjenica pravi “mine” – kanaliće u kojima se i kukulji. U novije doba pojava tog kukca nije zabilježena.

Povezano
Utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja-hladne plazme na fizikalno-kemijske karakteristike vina

Utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja-hladne plazme na fizikalno-kemijske karakteristike vina

Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenjahladne plazme na ...

Bošnjak, Ilija

Bošnjak, Ilija (1882.-1975.), enokemičar, autor mnogobrojnih stručnih radova kako onih, namijenjenih težačkoj ruci ...

Egri bikaver

Egri bikaver najpoznatije mađarsko crno vino, koje je upravo zbog intenzivne granatnocrvene boje i bogatstva na ...
Novosti