Loze

Loze je u sistematizaciji bilja hrvatski naziv roda (lat. Genus) kojemu je latinsko botaničko ime Vitis. Naime, porodica (lat. Familia) lozice, (lat. bot. naziv Vitaceae-prema Lindley-u ili Ampelideae-prema Kunth-u), razvrstava se u rod loze (lat. Vitis), koji se (prema Planchonu) dijeli u dva podroda (lat. Subgenus). Muscadina s tri vrste (kod kojih je osnovni broj kromosoma 20) i za gospodarstvo značajniji podrod Euvitis s više od trideset vrsta, (s osnovnim brojem kromosoma 19). U njega se svrstavaju američke vrste, istočnoazijske vrste roda Vitis i euroazijska vrsta roda Vitis, koje nazivamo vinova loza, a čije je lat. botaničko ime Vitis vinifera, u koju se svrstavaju dvije podvrste plemenita europska vinova loza, Vitis vinifera subspecies vinifera i podvrsta iz koje je plemenita vinova loza (prema tvrdnji nekih ampelografa) nastala spontanom selekcijom, a naziva se šumska vinova loza (Vitis vinifera, subspecies silvestris). Ta šumska loza još i danas divlje raste (primjerice u Hercegovini), gdje ju narod naziva vinika, loznica i vinjaga.

Povezano

Urbani, Milutin

Urbani, Milutin (1876.-1955.) autor većeg broja knjiga od kojih spominjemo „Naše vino“ i „Zakon o vinu s tumačem”. ...

Schwarzriesling

Istoznačnice za Schwarzriesling su na francuskom pinot meunier, na njemačkom još i Müllerrebe, a na hrvatskom crni ...

Flaširanje vina

Flaširanje vina je i kod nas uobičajen izraz za ulijevanje (punjenje) vina i dr. pića u boce (od njemače imenice ...
Novosti