Loza

Loza je naziv za pedeset različitih vrsta, među koje ubrajamo samo jednu europsku na koju najčešće mislimo kada govorimo o vinovoj lozi. Istim imenom, uz drugačiji naglasak (lôza), u prometu se označava i rakija lozovača.

Povezano

Kiselgur

Kiselgur (još i kieselgur) je trgovački naziv za kremeno brašno koje se priprema mljevenjem algi kremenjašica. ...

Veselič Miran

Veselič Miran (1913.-1995.) Na Biotehničkoj fakulteti u Ljubljani na agronomskom, a zatim prehrambenom odjelu kao ...

Preporučene sorte vinove loze u Hrvatskoj

Sorte vinove loze su svrstane Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara vinove loze u RH (NN 159/04 u ...
Novosti