Lovrijenac

Lovrijenac (šentlovrenka i St. laurent) je vinska sorta crnog grožđa dobre i redovite rodnosti. U Sloveniji, (gdje se više uzgaja nego u R. Hrvatskoj) ulazi u sastav cvičeka i kvalitetnog crnog vina metliška črnina. Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara vinove loze u RH (NN 159/04.) uvrštena je u skupinu kultivara od kojih se proizvode vina koja mogu nositi oznaku k.z.p. i to u podregijama Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje i Zagorje-Međimurje.

 

Povezano

Oe*

Oe* je akronim za Oechsleovu moštnu vagu.

Fosfor

Fosfor je naziv elementa koji je ime dobio od grčke riječi phosphoros, što se prevodi kao nosilac svijetlosti, jer ...

Schubert Gerhard

Schubert, Gerhard, (1943.-2007.) Nakon diplomiranja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1972. ...
Novosti