Lom vina

Vidi: mane vina, crni lom, bijeli lom (ili sivi lom) i mrki prijelom (ili posmeđivanje).

Povezano

Zinfandel

U III. izdanju ovog leksikona zapisano je kako se u stranoj stručnoj literaturi z. najčešće opisuje kao ...

Reznik

Reznik je naziv za rozgvu najčešće s dva pupa (koju na otoku Susku nazivaju brk, a na otoku Krku rog) iz koje se ...
Novosti